Thera Faria Lima Pinheiros Residence – Pinheiros - Pinheiros - Zona Oeste